Πειραματική Οργανική Χημεία (B' Ειδικό Μέρος)

Συλλογικό - Ομάδα Καθηγητών
Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας ΑΠΘ


Peiramatiki Organiki Ximeia B'


Το εγχειρίδιο αυτό μαζί με το αντίστοιχο "Πειραματική Οργανική Χημεία, Α' Γενικό Μέρος" έχουν σκοπό να καλύψουν τα εργαστηριακά μαθήματα Οργανικής Χημείας. Απευθύνεται στους φοιτητές της Χημείας, οι οποίοι έχουν ήδη μια σχετική εργαστηριακή εμπειρία και έχουν εξοικειωθεί τόσο με τις βασικές εργαστηριακές τεχνικές, όσο και με στοιχειώδεις αντιπροσωπευτικές συνθέσεις οργανικών ενώσεων.

Στον τόμο αυτό του ειδικού μέρους, περιλαμβάνονται οι αντιδράσεις μετατροπής χαρακτηριστικών ομάδων, αντιδράσεις σχηματισμού δεσμού C-C, συνθέσεις και μετατροπές ετεροκυκλικών ενώσεων, συνθέσεις σε πολλά στάδια-ρετροσυνθετική ανάλυση. Προστασία ομάδων. Εκλεκτικά Αντιδραστήρια. Ισοτοπική Επισήμανση. Επίσης, Στοιχεία Φυσικής Οργανικής Χημείας, ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων, απομόνωση και σύνθεση φυσικών προϊόντων, ενζυμικές αντιδράσεις.

ISBN 978-960-6859-15-1
Σχήμα 17x24, Σελίδες 390
Τιμή: € 30,00
Β' Έκδοση 2010