Συνθετική Οργανική Χημεία

Ε. ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ - ΞΕΝΙΚΑΚΗ, Σ. ΣΠΥΡΟΥΔΗΣ

Synthetiki Organiki Ximeia

Η Συνθετική Οργανική Χημεία είναι το τμήμα της Οργανικής Χημείας που προσεγγίζει τις αντιδράσεις από τη συνθετική τους πλευρά. Εξετάζει δηλαδή τους τρόπους και τις μεθοδολογίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η σύνθεση των επιθυμητών ενώσεων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η εισαγωγή νέων αντιδραστηρίων και καταλυτών, η εφαρμογή νέων τεχνικών στη μεθοδολογία, καθώς και η συγκέντρωση όλων αυτών των στοιχείων σε βάσεις ηλεκτρονικών δεδομένων εύκολα προσβάσιμων δίνουν τεράστιες δυνατότητες στον ερευνητή-συνθετικό οργανικό χημικό.

Στις σημειώσεις αυτές αναπτύσσονται σύντομα γενικά θέματα μεθοδολογίας (ρετροσυνθετική ανάλυση, προστασία ομάδων) καθώς και ειδικά κεφάλαια σύνθεσης (οξείδωση, αναγωγή, δημιουργία δεσμού C-C), πάντοτε από συνθετική σκοπιά. Στο τέλος παρατίθενται επιλεγμένες συνθέσεις υπό μορφή εργαστηριακών ασκήσεων.

ΙSBN 978-960-6859-20-5
Σχήμα 17x24, Σελίδες 186
Τιμή: € 18,00
Νοέμβριος 2012