Πολυτεχνείο

Β.Παπαντωνίου
Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών
Χ.Βαλανίδης - Σ.Λυριτζάκης
Εφαρμοσμένη Στατική
Α.Πετρονώτης
Αρχιτεκτονική Της Απ.Κλ.Αρχαιότητας
Στεμνίτσα Υψούς