Χημεία-Τρόφιμα

     Σελίδα: 1 .. 2 .. 3.

Δ.Μπόσκου
Χημεία Τροφίμων
Α.Αληχανίδου
Ανάλυση Τροφίμων
Β.Κιοσέογλου - Γ.Μπλέκα
Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων
Δ.Μπόσκου
ΑγγλοΕλληνικό
Λεξικό Τροφίμων
Σ.Πεγιάδου - Ε.Τσατσαρώνη - Ι.Ελευθεριάδη
Βιομηχανική Οργανική Χημεία
Ομάδα Καθηγητών Εργαστηρίου Χημείας ΑΠΘ
Πειραματική Οργανική Χημεία

     Σελίδα: 1 .. 2 .. 3.